Totalt/Total Dato/Date Navn/Name Redskap/Tackle Vald/Pool Land/Country Bilder/Pictures
Link
03.04.2020

Miljødirektoratet innfører nye fiskeregler

Fra og med torsdag 26. juni skal all hunn laks settes tilbake i elva. Dersom det er tvil om fiskens kjønn, skal den settes tilbake.
Frode Sørhaug
For Stjørdalsvassdraget, som har midtsesongevaluering og hvor evalueringen viser at gytebestandsmålet sannsynligvis vil bli oppnådd eller at avviket vil bli lite, kan lokalforvaltningen bestemme at fisket fortsetter frem til ordinær sluttdato.

Se nyhet hos Bladet og Miljødirektoratets hjemmeside.

Info fra Elveeierlaget.
Elveeierlaget
SJFF