Totalt/Total Dato/Date Navn/Name Redskap/Tackle Vald/Pool Land/Country Bilder/Pictures
Link
03.04.2020

Oppdrettslaks på gang

Det meldes nå om betydelig økning i antallet oppdrettslaks i elva. Bare på Leirfall ble det den 23. juni tatt 4 stk. Enkelte av oppdrettslaksen kan være opp til 10 kilo.
Minner om at all oppdrettslaks skal bringes til laksebørsen på Midtkil for registrering. Ta tursen også om du er i tvil.
Elveeierlaget
SJFF