Totalt/Total Dato/Date Navn/Name Redskap/Tackle Vald/Pool Land/Country Bilder/Pictures
Link
03.04.2020

Overvåking av oppdrettslaks

Vi minner om at det i år skal tas skjellprøver av all fisk. Skjellprøveposer er å få på laksebørsen Midtkil Camping. Her skal også all fanget oppdrettslaks rapporteres.
I samband med overvåkingsprosjektet når det gjelder rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, skal all oppdrettslaks som fanges registreres på Midtkil Camping.
Dessuten skal det fra all fisk som fanges og avlives tas skjellprøver. Fiskerne er selv ansvarlige for disse prøvene, som leveres inn umiddelbart etter fangst.
Elveeierlaget
SJFF