Totalt/Total Dato/Date Navn/Name Redskap/Tackle Vald/Pool Land/Country Bilder/Pictures
Link
03.04.2020

Velkommen til Laksebørsen

2019 er det internasjonale villaksåret, se mer på http://villaks2019.no.
Det er masse aktiviteter som skal foregå i løpet av sommeren.

Det internasjonale Villaksåret i Stjørdalselva.

 

Åpningstider Laksebørsen

Her kan du se på fangstene som er gjort i Stjørdalselva, Forra og Sona gjennomsesongen. Børsen blir kontinuerlig oppdatert i tidsrommet 09.00 - 22.00 hverdager og 10.00 - 22.00 lørdag og søndag.

Fysisk er Laksebørsen plassert på Midtkil Camping, der det også er salg av is, brus, fiskekort etc.

All fisk SKAL rapporteres innen 24 timer.

Det skal tas skjellprøver av all fisk. Forevis fisken på Midtkil eller ta prøver og send inn selv. Skjellprøvekonvolutter kan fås hos kortselgere.

 

BRUK HELST INNMELDINGSSKJEMA NÅR DU MELDER INN FISK.

 

Vi minner om at all oppdrettsfisk må vises på Laksebørsen, Midtkil camping. Hvis ikke blir den regnet med i sesongkvoten.

Det er premiering av største fisk tatt i Stjørdalselva, for å kunne bli med på dette må laksen forevises på Midkil Camping for nøyaktig veiing og måling.

 

Fiskeregler

Fiskeoppsyn

All fangst skal meldes inn:

 

Soneinndelingen er som følger:

 


 

Welcome to Laksebørsen

All fish MUST be reported within 24 hours.

Here you will find the catch from the Stjørdalselva, Forra and Sona rivers during the season. The database will be updated daily.

 

PLEASE USE OUR FORM FOR REGISTRSATION OF FISH

 

Fishing regulations.

You can also use phone or email. Make sure you deliver a shell sample of caught fish. Envelopes for this you get when buying your fishing permit or there is always some to get at Midtkil Camping.

Elveeierlaget
SJFF